Kallskaret og Kallen

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1683,1976,1733,1779,1756,1803"]
Kallskaret er et pass på turveien mellom Tafjord og Norddal. Akkurat i passet er berggrunnen svært spesiell. Den grå gneisen, som er så vanlig i Møre og Romsdal, blir innenfor et lite område erstattet med rød olivinstein. Denne næringsfattige bergarten gjør at vegetasjonen er ytterst sparsom. Også bergartsformasjonene er svært spesielle.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Kallskaret og monlitten Kallen skiller seg markert ut fra de grå gneisene i Møre og Romsdal. Her finner man olivinforekomster som danner rustbrune knauser i fjellet. Den røde olivinsteinen har fått sitt fargerike ytre på grunn av forvitring. Det som da skjer er at jernet i olivin ruster når det reagerer med oksygen.

Bergarten er også næringsfattig, noe som betyr at det er svært lite vegetasjon i det området hvor forekomsten finner sted. Dette blir ofte sammenlignet med det vi gjerne kaller et ?månelandskap?. Det er funnet flere edelmineraler her, blant annet peridot, tulitt og barytt. Forekomsten har derfor stor vitenskapelig verdi som representant for bergarter omdannet under høyt trykk.

Monolitten Kallen er en høy stake på hele 20 meter. Den er utformet i olivinstein og et parti av hvit anortositt. Anortositt er en blandingsbergart som består hovedsakelig av den magmatiske bergarten gabbro. Monolitten har blitt dannet ved varierende motstandsdyktighet mot frostsprengning.

Turbeskrivelse

Du kan gå til Kallskaret og Kallen både fra Tafjord og Norddal. Begge turene tar et par timer hver vei, men de som er interessert i geologi, biologi og natur bør sette av minst én time til å studere bergartene og de spesielle formasjonene.

Jeg gikk fra Nordal-siden. Turen starter fra Herdalsvatnet, fortsetter på ulendt sti langsmed vatnet, før stien går rett opp fjellsiden, passerer en gammel seter, fortsetter videre i bratt lende, inntil dalen flater ut. Etter kort tid kommer noen rødfarger til syne. Da vet du at du er i nærheten. Å komme frem hit kan sammenlignes med å nå toppen av et høyt fjell.

Kommer du vestfra ligger Kallen på vei ned mot Tafjord. De som kommer østfra vil møte Kallen på vei opp.

Kartlenke

Lenker

Her er geografisk kart

Om Jordmormarsjen

Lenker

Her er geografisk kart

Om Jordmormarsjen