Storesætra i Erdalen

by Halfdan Carstens
 Steinbuene på Storesætra i Erdalen er bygget med gneis.Foto: Halfdan Carstens
Gneis som kulturbygger

Den ni km lange Erdalen strekker seg fra gårdsbebyggelsen i lavlandet gjennom seterregionen til Jostedalsbreen i høyfjellet. Dalføret med sin karakteristiske U-form har med sine gamle ferdselsveie knyttet Vestlandet sammen med Østlandet. Kulturminner i form av stølshus, steingjerder og oppmurte stier står i kø, og byggematerialet består av lokal gneis. De vanligst forekommende kulturminnene er imidlertid de mange store blokkene med overheng som danner naturlige hellere. De har i lang tid vært brukt av mennesker på gjennomreise, eller av folk som har oppholdt seg ved setervollene.

Steinbuene på Storesætra et stykke inn i dalen er alle bygd av gneis tilhørende Den vestre gneisregionen.  

Geologisk forklaring av lokaliteten

Gneis er den mest vanlige bergarten i Norge. I Norsk Geologisk Ordbok (2013) finner vi denne definisjonen av gneis: «foliert eller båndet, omdannet bergart som vanligvis består av mineralene kvarts, feltspat, [det mørke glimmermineralet] biotitt og/eller [det mørkegrønne til svarte mineralet] hornblende. Bånd med lyse, likekornete mineraler veksler med bånd hvor mørke, plateformede mineraler er fremtredende». Gneis er altså en omdannet – metamorf – bergart som vi kjenner igjen fordi den har en spesiell tekstur. Isavsmeltingen etter siste istid begynte etter et brefremstøt for ca. 10 500 år siden («Erdalen event»). Og bare 500 år senere kom furuskogen til dalen. For 7 500 år siden vokste det alm i 600 meters høyde, noe som har blitt tatt som en indikasjon på at Jostedalsbreen på den tiden var smeltet helt bort. Breen begynte å vokse igjen for 6 000 år siden da klimaet igjen ble kaldere. I Erdalen har vi også flott utsikt til en mengde markante rasvifter - særlig på vestsiden - som skyldes hyppig rasaktivitet i de stupbratte fjellsidene, og i flere partier danner elva i dalbunnen sandurer. Er dalen er en naturperle, og en flott innfallsport for skiturer på Jostedalsbreen. På turen innover kan noen geologiske godbiter nytes. Kilde: Fjellets kulturlandskap, Museumsforlaget 2015

Turbeskrivelse

Kjør til Erdal i Oppstryn i sørenden av Oppstrynsvatnet. Ta bomveien sørover mot Greidung. Parkering der veien slutter. Gange på fin sti inn til Storesætra. Vetledalsseter to km lengre inne er siste matstasjon (DNT selvbetjent hytte) før breen.   Lenker Gneis; Grå – men langt fra kjedelig