Engebøfjellet

by Steinar Kleppe
[gallery ids="21911,21910,21912"]
Engebøfjellet har fått mye oppmerksomhet de senere årene. Nordic Rutile planlegger en gruve for å utvinne rutil, men det er stor motstand mot å deponere avgangsmasser i Førdefjorden.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Rutil ble først oppdaget i tunnelen som ble bygget gjennom Engebøfjellet i 1974, og fjellet har siden vært i fokus som en stor rutilforekomst. Det siste året har det også stått fram som en potensielt veldig viktig granatforekomst. Engebøfjellets geologiske historie er lang og kompleks. For rundt 1500 millioner år siden steg et mafisk magmakammer (gabbro), som på grunn av fraksjonert krystallisasjon var anriket på jern og titan, opp i grunnfjellet i det som senere skulle omvandles til Den vestre gneisregionen. Her lå gabbroen i over én milliard år før Europa (Baltika) kolliderte med Grønland og Nord-Amerika (Laurentia) under den kaledonske fjellkjededannelsen for rundt 400 millioner år siden. Gabbroen ble da ført ned på rundt 50 kilometers dyp og omvandlet til eklogitt som er kjent for den karakteristiske røde granaten og grønne omfasitten. Bergarten ble utsatt for mye deformasjon, og på Engebøfjellet ser vi folder, skjærsoner, boudiner og roterte klaster som vitner om deformasjonen. I etterkant av den kaledonske fjellkjededannelsen ble røttene sendt til overflaten gjennom store skjærsoner (Nordfjord-Sogn Avlastningssone er en slik). I tillegg til mange flotte strukturer er forekomsten fin for mineralinteresserte. Tallrike årer i eklogitten fører blasse omfasittkrystaller opp mot 3-4 cm i en finkornet matriks av amfibol. Anbefales kan også de mange kvartsårene der det er det mulig å finne rutilkrystaller på 3-5 cm samt gjennomskinnelige omfasittkrystaller med fin krystallform på flere centimeter. Enkelte steder finner du rutilkrystaller hvor enn du snur deg. Det er sprengt ut materiale på flere lokaliteter hvor det er mulig å finne fine håndstykker. Sporadisk opptrer også granater på 1-2 cm i diameter med pen krystallform. Bergarten er i seg selv fascinerende med sin høye egenvekt (over 3.5 g/cm3), men Engebøfjellet er ikke i toppsjiktet hva gjelder estetisk eklogitt på grunn av mørk farge og små mineralkorn. Forekomsten er godt blottlagt, og det er enkelt å ta seg fram til toppen. Utsikten over Førdefjorden og de majestetiske fjellene rundt er fantastisk, så dette er en tur som er vel verdt å ta dersom du er i området.

Turbeskrivelse

Kjør til Naustdal og videre inn mellom Best-stasjonen og Coop Extra. Følg veien omtrent 20km. Når du får et mindre kaianlegg på venstre side og en tre meter høy fyrstikk-skulptur på høyre side, er du fremme ved grusveien som går hele veien opp på fjellet. Det er omtrent tre km å gå fra hovedveien til toppen.