Briksdalsbreen

by Halfdan Carstens
[gallery ids="19190,19188,19189"]
Fra 1200 meter stuper Briksdalsbreen ned i den trange Briksdalen. Tidligere strakk den seg langt ut over dalen, men i dag ender den opp langt ovenfor det lille vannet under den mektige Jostedalsbreen. De renvaskede fjellsidene (gneis) uten ny vegetasjon forteller sitt tydelig språk om at isen har forsvunnet for kort tid siden.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Brefronten har beveget seg mye på 1900-tallet. Fra 1910 frem til begynnelsen av 1930-årene trakk den seg om lag 100 meter tilbake. De neste 20 årene smeltet den raskere og ble redusert med ytterligere 800 meter. Deretter bremset smeltingen og i korte perioder rykket den noen meter frem, før den rundt 1990 begynte en kraftig fremrykning. I årene 1990–94 rykket den hele 200 meter frem, opptil 75 meter per år. Dette er den raskeste fremrykningen som er registrert på noen bre i Norge, og er et resultat av de snørike vintrene på Jostedalsbreen i årene fra 1989 til slutten av 1990-tallet. Siden da har breen trukket seg tilbake som følge av tørre vintre og varme/våte somre (kilde: snl.no) Mer enn 300 000 turister kommer hvert år på besøk til Briksdalen.

Turbeskrivelse

Briksdalen ligger i enden av Oldedalen omtrent 20 km langs svingete vei fra Olden i Stryn. Fra Briksdalsbreen Fjellstove er det en ca. tre km lang spasertur inn til vannet (346 m o.h.) under breen. På veien inn er det satt opp flere skilt som viser hvor bretungen tidligere lå. Tilbakesmeltingen vitner om et varmere klima de siste 150 årene.

Lenker

http://www.briksdalsbre.no/ https://snl.no/Briksdalsbreen http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1094-ma-avbryte-bremalingar