Kortreist gneis i Valldal

by Halfdan Carstens
[caption id="attachment_20447" align="alignnone" width="711"]Foto: Halfdan Carstens Foto: Halfdan Carstens[/caption]
I den lille bygda Valldal på Sunnmøre er gneis tatt i bruk der bebyggelsen møter vannet.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Stabbesteinene viser hva slags stein som ligger i fjellene på den andre siden av fjorden. Gneisen i «strandsonen» er lokal og stammer fra den geologiske provinsen vi kaller Den vestre gneisregionen. Dette er prekambriske bergarter som ble trukket ned i dypet under Den kaledonske fjellkjedefoldningen for ca. 400 millioner år siden. Det meste av «gneisregionen» består av granittiske gneiser og migmatitter som ble dannet for mellom 1700 og 1500 millioner år siden. Her ser vi et flott eksempel på gneis.

Lenker

Grå – men langt fra kjedelig - GEO 2015 / 1