Geofunn: Øvre Eiker

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1671,1720,1766"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Orthocerkalken (tilhørende Hukformasjonen) er et sammenhengende, opp til sju meter tykt lag som er dannet av kalkslam og fossilrester avsatt på havbunnen. Dette er kanskje det mest fossilrike laget i ordovicium. Kalksteinen er hard og står gjerne frem som rygger i terrenget.

Turbeskrivelse

Hokksund i Øvre Eiker kommune ligger langs E134 mellom Drammen og Kongsberg. Avkjørselen til Rv 35 ligger ca. 4 km sør for Hokksund. Følg Aasvegen/Rv 35 sørover i 4 km, forbi Vestfossen, inntil du kommer til Saasenveien. Følge denne 400 meter oppover bakken frem til et gårdstun. Steinflaten ligger på sørsiden av vegen.