Blåfjell

by Halfdan Carstens
[gallery ids="18556,18557,18558"]
Svabergene i Blåfjell Svabergene i Blåfjell i Kjekstadmarka dekker et usedvanlig stort område med tanke på at vi befinner oss midt inne i tjukke skauen. Det er så bratt at vann soper med seg all vegetasjon og blottlegger fjellet.

Geologisk forklaring av lokaliteten

I hht. snl.no er svaber, «flat eller hellende, naken overflate av berg, som regel glattskurt av is under istiden». Wikipedia skriver dette: «Sva er ikke slipt og polert av selve isen, slik det stundom blir forklart, men derimot av enorme mengder smeltevann under isen. Dette vannet var fylt med sand, grus og stein som slipte på fjellet, og også dannet jettegryter. Ofte kom smeltevannet med enormt trykk ut av åpninger i isen, og lagde, tildels dype, smeltevannrenner, som nesten alltid opptrer sammen med svaberg». Bergarten på stedet er granitt.

Turbeskrivelse

Svabergene ligger et par hundre meter rett vest for Blåfjellhytta. Blåfjellhytta ligger i Kjekstadmarka og nås lettest fra Heggedal eller Hallenskog jernbanestasjon.

Lenker

http://www.skiforeningen.no/marka/nytt/?id=1152 http://www.budstikka.no/nyheter/nyheter/asker-og-barum-far-tre-nye-naturreservater/s/2-2.310-1.8361719