Larvikitt – Norges nasjonalstein

by Halfdan Carstens
[caption id="attachment_16536" align="alignnone" width="711"]Klåstad Steinbrudd er et vakkert skue på en iskald januardag. Lundhs tar her ut Lundhs Emerald. Foto: Halfdan Carstens Klåstad Steinbrudd er et vakkert skue på en iskald januardag. Lundhs tar her ut Lundhs Emerald.
Foto: Halfdan Carstens[/caption]
Larvikitt har blitt kåret til Norges nasjonalstein, fordi den er «unik, vakker og eksklusiv». Larvikitt er en magmatisk dypbergart som har størknet fra en smelte dypt nede i skorpen. Den er knyttet til Oslofeltets dannelse i karbon-permtiden for omtrent 300 millioner år siden.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Steinsmelter (magma) ble presset opp gjennom jordskorpen og størknet i magmakamre på flere kilometers dyp. Størkningen skjedde over en lang periode. Derfor fikk de enkelte krystallene god tid på seg til å vokse seg store. Resultatet ser vi i dag som grovkornet larvikitt hvor det vakre, blå fargespillet kommer fra feltspatkornene. Polerte flater av larvikitt viser tydelig det blå fargespillet som gjør steinen lett å kjenne igjen av både geologer og menigmann. Larvikitt finnes kun i et lite område rundt larvikitt. Den tilsvarende dagbergarten, rombeporfyr, finnes imidlertid over store deler av Oslofeltet. Larvikitt brytes flere steder rundt Larvik. Klåstad Steinbrudd eies av Lundhs.

Turbeskrivelse

Klåstad Steinbrudd ligger ca. fem km øst for Larvik og er lett synlig fra riksvei 303 (Tjøllingveien).   Lenker Nasjonalbergarten larvikitt. Larvikitt – unik, vakker og eksklusiv Folkets larvikitt

Lenker

Lenker Nasjonalbergarten larvikitt. Larvikitt – unik, vakker og eksklusiv Folkets larvikitt