Larvikitt – Norges nasjonalstein

by Halfdan Carstens