Forkastninger i Vikersundbakken

by Hans Jørgen Kjøll
[gallery ids="20260,20261"]
Den voldsomme utbyggingen av skiflyvningsbakken i Vikersund hoppsenter har etterlatt seg en rekke interessante geologiske skatter. En tykk sekvens av den kambrosiluriske lagrekken er eksponert, og flere steder kan vi finne trilobitter, blekkspruter, skjell og andre forhistoriske dyr som døde for flere hundre millioner år siden.

Geologisk forklaring av lokaliteten

De geologiske lagene ble påvirket av den kaledonske fjellkjededannelsen for ca. 425 millioner år siden. Dette er godt synlig flere steder i hoppsenteret, hvor man kan se at knollekalken er foldet og forkastet. Av samme årsak er fossilene noe sammentrykt, men de er likevel svært godt bevart. En av de beste lokalitetene er rett bak flerbrukshallen på sletta i hoppsenteret, hvor vi ser en blottlagt skyveforkastning. Bergartene har blitt presset over hverandre, bare skilt av en sprø forkastning hvor de er knust til forkastningsmel. De i utgangspunktet horisontale knollekalklagene har blitt dratt inn mot forkastningen på en slik måte at vi kan se at forkastningen er en skyve/reversforkastning, altså at den øvre blokken, hengblokken, har beveget seg over den underliggende blokken, liggblokken. Vi kan også se at liggblokken er mer deformert (foldet) enn heng-blokken. I både heng- og liggblokken er det gode eksempler på småskala strukturer som ofte er assosiert med slike forkastninger. I hengblokken er det for eksempel et kalksteinslag som er oppbrutt av mindre normalforkastninger. Dette er en type «skjærbånd-pølsestruktur (boudinage)» som viser ekstensjon i motsetning til hoved-forkastningen som viser kompresjon. I liggblokken, ca. 10 meter fra hoved-forkastningsplanet, er det fortsatt mulig å se at bergarten tar opp forkortningen ved at små kalksteinslag er repetert ved små skyveforkastninger. Følger vi veien opp mot toppen av skiflyvningsbakken finner vi mange flotte, asymmetriske folder formet under den kaledonske fjellkjededannelsen. Dersom man fortsetter oppover åsen (det finnes mange fine stier) blir bergartene gradvis mer og mer påvirket av kontaktmetamorfose i forbindelse med Oslofeltets vulkanisme. Da blir kalksteinen omvandlet til marmor og leirskiferen til hornfels. Tilslutt ender vi i den 268 millioner år gamle Finnemarkagranitten.

Turbeskrivelse

Ca. 50 ord er som regel nok Vikersund hoppsenter ligger i Modum kommune, litt over en times kjøretur fra Oslo. Ta E18 fra Oslo til Drammen. Deretter E134 til Hokksund og RV 35 til Vikersund og følg skilting derfra. Når man ankommer hoppsenteret kan man enten parkere på sletta og gå trappene opp til toppen av skiflyvningsbakken (1078 trappetrinn), eller man kan kjøre opp på sørsiden av anlegget til toppen av skiflyvningsbakken.

Lenker

www.vikersund.no http://www.ut.no/tur/2.6491/