Løvebakken

by Halfdan Carstens
Illustrasjon: Løvebakken Foto: Halfdan Carstens
Løvebakken tar selvsagt navn etter de to løvene som hviler utenfor Stortinget. De lå der da Stortinget stod ferdig 5. mars 1866. De er altså 150 år i år (2016).

Geologisk forklaring av lokaliteten

«Juni 1863 er byggingen av Stortinget godt i gang. Johan Sverdrup (Norges statsminister 1884-1889) ville pynte inngangspartiet til Stortinget med to løver og fikk bevilget hele 1000 spesidaler til å gi Stortingets fasade det lille ekstra. Christian Borch fikk oppdraget med å tegne løvene og lagde en modell. Eleven Gulbrand hugget, sammen med medfangen Sivert, ut løvene på bare tre måneder.» De to løvene er altså formet av billedhuggeren Christopher Borch og hugget av straffangen Gulbrand Eriksen Mørstad som satt på Akershus festning og avventet sin dødsdom. Løvene er formet i grefsen syenitt. Syenitt er en dypbergart (magmatisk bergart) som består av feltspat og de mørke mineralene biotitt, amfibol eller pyroksen, samt litt kvarts. Med et høyere innhold av kvarts (>20 prosent) snakker vi i stedet om granitt. Grefsensyenitt finnes i et belte fra Grefsenåsen mot Gjelleråsen. Den har også gått under handelsnavnet grorudgranitt, men mindre enn 5 prosent kvarts er for lite til at den er en granitt. Grefsensyenitt har likhetstrekk bed bergarten nordmarkitt (Oslos fylkesstein). Hør historien om «Mina og løven».

Turbeskrivelse

Stortinget ligger på Karl Johans gate i Oslo.