Hogget

by Håvard Gautneb
Rester av gatesteinsprodusksjon ved Hogget på Kirkøy. Foto: Håvard Gautneb
Gatesteinsbruddet på Hvaler Hogget er et natursteinsbrudd der det har blitt tatt ut gatestein fra 1873 og fram til 1980. Sannsynligvis er det landets største brudd av denne type. Bruddene ligger godt synlig i terrenget og hauger med skrotstein, restene av heisekrana og en skinnegang ligger som spor etter steinhoggerne.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Østfoldgranitten er kjent for stedvis å ha en markant oppsprekking. Den dominerende sprekkeretningen ble kalt” kløv”, og vinkelrett på denne står en mindre utviklet kløvretning kalt” bust”. I tillegg er det alltid en flattligeende sprekkeretning som kalles ”benking”. Tidligere var det viktig å ha en oppsprekking i fjellet som var slik at blokken ble tilnærmet ferdig formatert til det formålet det var tenkt for. På Hogget har Østfoldgranitten en oppsprekking som var ideell men tanke på produksjon av gatestein og små blokksteiner. I dag er det derimot ønskelig med naturstein i så massive partier som mulig. På den måte kan steinarbeiderne sage ut blokker i den størrelsen som er nødvendig. Kunstverket ”Fortidens vitner” av Allessandro Stenico. Foto: Håvard Gautneb Kunstverket ”Fortidens vitner” av Allessandro Stenico. Foto: Håvard Gautneb

Turbeskrivelse

Hogget ligger ca. 2,5 km vest for Skjærhalden, på den vestlige delen av Kirkøy, langs sundet Løperen. Enkleste adkomst er å ta første veg til høyre etter å ha kjørt ut av Hvalertunellen, og så kjøre denne til vegs ende.   Lenker http://ostfoldmuseene.no/utstillinger/hogget-i-granitt/