Geofunn: Stortinget

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1924"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Løvene er hugget i en blekt rød grefsensyenitt fra Oslofeltet. Den ble dannet i perm.Syenitt minner om granitt, men inneholder kun små mengder kvarts.I hht. arkivverket.no var det en rovmorder som hugget ut steinene. "Juni 1863 er byggingen av Stortinget godt i gang. Sverdrup ville pynte inngangspartiet til Stortinget med to løver og fikk bevilget hele 1000 spesidaler til å gi Stortingets fasade det lille ekstra. Christian Borch fikk oppdraget med å tegne løvene og lagde en modell. Eleven Gulbrand hugget, sammen med medfangen Sivert, ut løvene på bare tre måneder. Sivert satt inne for en mindre straffbar handling og skal ha blitt billedhugger da han slapp ut etter endt soning.

Turbeskrivelse

Stortinget ligger langs Karl Johans gate. Løvene står foran inngangen.