Geofunn: Storøyodden

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1643"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Berggrunnen på Fornebu består av ordoviciske skifre og kalksteiner (knollekalk). Knollekalk karakteriseres av lyse knoller av kalkstein i en mørkere leirskifer.

På Storøyodden er disse lagene godt eksponert og gjennomskjæres noen steder av permiske diabasganger som til dels går på tvers av lagene. Ytterst mot sørvest ligger det også mange flyttblokker. Vi ser  at blokkene til dels er fra Oslofeltet (f.eks. rombeporfyr) og til dels kommet fra områder utenfor Oslofeltet (f.eks. gneis).

Der berggrunnen kommer opp i dagen finnes tørketålende kalkvegetasjon.

Turbeskrivelse

Storøyodden, lengst sørvest på Fornebulandet, har et av landets beste frilufts badeanlegg med svært rent vann, flott opparbeidet strand og gode santiærforhold. Det er parkeringsplass mot nordøst, og det siste stykket ned mot stranden og "svabergene" er det spaser- og sykkelvei.

Kartlenke

Stikkord

Kambrosilur, skifer, knollekalk, diabasganger, fredning, flyttblokk