Geofunn: Smedtangen

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1916"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Her ligger ordoviciske skifre og kalksteiner i veksling. Skifrene er mørke og myke, mens kalksteinene er lyse og harde. Dette gir en kalkrik berggrunn som lett går i oppløsning og avgir store mengder næringsrike mineraler til jordsmonnet. Konsekvensen er at Smedtangen har en spesiell og rik flora.

Turbeskrivelse

Denne lokaliteten ligger på østsiden av Fornebulandet rett nedenfor Telenor-bygget. Det er anlagt gang- og sykkelsti langs strandkanten, og informasjonsplakat er satt opp i utkanten av lokaliteten.

Kartlenke

Lenker

Lagmannsholmen naturreservat

Stikkord

kambrosilur, skifer, kalkstein, fredning

Lenker

Lagmannsholmen naturreservat

Stikkord

kambrosilur, skifer, kalkstein, fredning