Geofunn: Slemmestad

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1632"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Landskapet i Asker og rundt Slemmestad består av høydedrag og daler, høydene inneholder kalksteinlag fra under og midtre ordovicium, og dalene består av skiferrike formasjoner av kambrium, undre og midtre ordovicium.

Både kalksteinen og skifrene er næringsrike og gir godt jordsmonn. Underordovicisk  kalkstein, ?Orthocerkalken?, som stikker opp mange steder omkring Slemmestad var i sin tid råstoff for Slemmestad portland Cementfabrikk da den ble opprettet langt ute på landet omkring 1900. Produksjonen av sement er nå nedlagt. Mange steder er kalksteinen sprengt vekk, slik at der det skulle ha vært høyder, er det nå flat mark.

De opprinnelige landskapsformene sees nå best ved sjøen. Vegetasjonen i området er preget av vekslingen mellom kalkrike og kalkfattige bergartslag. Der er derfor mange forskjellige planter i området.

Kilde: Dons , Johannes A. 1996. Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett & Viten.

Turbeskrivelse

Følg E18 mot Oslo/Drammen. Ved Holmen kjører du inn på Slemmestadveien (165) , og følger denne et godt stykke i retning Heggedal. Et lite stykke etter Bjerkås svinger av til Vaterlandsveien. Slemmestad Geologisenter ligger i Vaterlandsveien 13 nede ved sjøen og nedenfor butikksenteret.

Kartlenke

Lenker

Mer om Slemmestad.

Les mer om Slemmestad Geologisenter.

Stikkord

Kambrium, ordovicium.

Lenker

Mer om Slemmestad.

Les mer om Slemmestad Geologisenter.

Stikkord

Kambrium, ordovicium.