Geofunn: Slemmestad Stadion

by Anders. G. Finstad
[gallery columns="1" ids="1948,2038,1657,1707,1749,1795"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Lagflaten i Slemmestad, som er rundt 70 m lang og 25-30 m bred, utgjøres av det øverste leddet av Hukformasjonen, Svartoddenleddet, også omtalt som ?orthocerkalken?. Dette leddet er her ca 2,5 m tykt. Den underliggende enheten, Lysakerleddet, er representert med flere kvadratmeter lagflate. Trilobitter, bl.a. Asaphus expansus, opptrer her. Den nederste enheten, Hukoddenleddet, er ikke eksponert i denne lokaliteten. Ulikt andre steder i Oslofeltet er også den direkte kontakten med overliggende enhet, Helskjerleddet tilhørende Elnesformasjonen, blottet her.

Fossilfaunaen er overveldende dominert av orthoceratitten Cycloendoceras commune. I tillegg opptrer det ganske få spiralsnodde nautiloideer, sannsynligvis tilhørende slekta Estonioceras. Denne slekta representerer for øvrig en av de tidligst kjente spiralsnodde nautiloideene. Enkelte store trilobitthaler er til stede mellom blekksprutene og det er tydelig at trilobittfragmenter utgjør en stor del av grunnmassen i kalken. Brachiopoder og echinodermer (pigghuder) er også observert.

Kalken er tydelig bioturbert (gjennomgravet) av organismer som levde på sjøbunnen mens sedimentet ble avsatt. Fra andre lokaliteter, bl.a. Hukformasjonen på Bygdøy i Oslo, er det rapportert bioerosjon (boringer) etter at bunnsedimentet ble omdannet til en ?hardground? eller ?firmground?. Delvis begravde blekksprutskall er erodert/oppløst i den øvre (eksponerte) delen.

Opptreden av trilobitter og konodonter gjør det mulig å korrelere denne enheten med enheter i Sverige, Estland og Russland av Darriwil (Kunda) alder. Lagene har ut fra dette en alder på ca 465 millioner år.

Skrevet av Hans Arne Nakrem

Turbeskrivelse

Kjør til Slemmestad og ta av opp Skolebakken. Parker ved fotballbanen og gå over til lokaliteten på andre siden.

Kartlenke

Lenker

Les mer på forskning.no

Les mer på UT.no

Les vår artikkel En 465 millioner år gammel gravplass

Les vår artikkel Fossilfauna dominert av blekkspruter

Stikkord

Fossiler; Slemmestad

Lenker

Les mer på forskning.no

Les mer på UT.no

Les vår artikkel En 465 millioner år gammel gravplass

Les vår artikkel Fossilfauna dominert av blekkspruter

Stikkord

Fossiler; Slemmestad