Geofunn: Rondane Geopark

by Jenny Torsæter
[gallery columns="1" ids="2013"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Da istiden slapp grepet om Norge for 10.000 år siden, etterlot den tallrike spor i landskapet. Sporene gjør oss i stand til å fortelle hvordan utformingen av landskapet foregikk. Samspillet mellom natur, kunst og kultur gjør Rondane til et av de beste reisemålene innen et temaorientert reiseliv ? geoturisme.

Landet vårt har en lang geologisk historie med fjellkjedefoldinger og etterfølgende erosjon av fjellene. Selv om fjellenes røtter er gamle, ofte flere hundre millioner år, er landformene unge i geologisk sammenheng. De cirka 50 millioner år gamle fjellmassiver som Høgronden og Rondslottet representer de eldste landskapsformene. På dette tidspunktet lå Rondane nær ekvator. Dagens markerte viddenivåer på 11-1200 m o.h. representerer omtrent datidens havnivå. Kontinentaldrift mot nord, sammen med landhevningen, ga fornyet erosjon for datidens elver. De store dalene som Østerdalen og Gudbrandsdalen med sidedaler, ble utformet av elveerosjon før istidene startet for to millioner år siden. Under istidene ble områdets fjelltopper skulpturert av botnbreer. Dette har gitt oss flere botner (runde dalgroper i fjellsidene) i Rondane. På tross av denne iserosjonen i dalene, er det forløpet av de gamle elvedalene som karakteriserer landskapets daler.

Isbevegelser mot nordøst og nord viser at det høyeste punktet på innlandsisen lå vest og syd for Rondane. Dette medførte at smeltevannet rant nordover på, i og under innlandsisen mot slutten av istiden. Karakteristiske former langs iskanten som smeltevannsløp og terrasser ble dannet. Store avsetninger av forskjellige typer av løsmasser ble avsatt av innlandsisen. Det er disse avsetningene, sammen med smeltevannssporene, som gir det egenartete naturmiljøet vi ser i Rondane.

Turbeskrivelse

Fra E6 ved Ringebu, ta Rv 27 mot Folldal.

Kartlenke

Lenker

Rondane Geopark

Folldal Gruver

Stikkord

Istid, geopark

Lenker

Rondane Geopark

Folldal Gruver

Stikkord

Istid, geopark


 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noMinnested Sørbråten vil ligge midt på odden som strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya. Besøkende til minnestedet vil derfor ha fri utsikt til der tragedien utspant seg den 22. juli 2011. Odden består av sandstein, siltstein og skifre avsatt i sen silur tid. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.noStøgonose er et velkjent landemerke for turvandrere i Filefjell. Kommer du langs Nordryggstien fra Sulebu i sør trer den frem som en mørk vegg på nordsiden av E16 som forbinder Vestlandet med Østlandet. I bakgrunnen til høyre ser vi Hurrungane. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.no711x474_Veslesmeden
https://geofunn.no