Skeikampen

by Halfdan Carstens
Skeikampen er et landemerke i Gausdal kommune. Fjellet gir muligheter for alpin skikjøring, og området rundt er populært blant både turgåere og aktive langrennsløpere. Men få tenker over «hva fjellet er laget av». Foto: Halfdan Carstens
Tillitten på Skeikampen Skeikampen er et turiststed som ligger på 800 meters høyde ved foten av fjellet Skeikampen (1123 moh.) Den karakteristiske formen med en stupbratt side som vender mot øst gjør at den er lett å kjenne igjen på ang avstand.  

Geologisk forklaring av lokaliteten

Fjellet består av forsteinete moreneavsetninger tilhørende Hedmarksgruppen som ble avsatt i sen urtid. Formasjonen går under navnet Moelvtillitt. «Moelvtillitt er forsteinet morene. Morenen ble avsatt under Varangeristiden, for ca. 700-650 mill. år siden. Etter at morenen var avsatt, oppstod en innsynkning som var en forutsetning for å få avsatt masser oppå morenen. Disse massene ble avsatt i det såkalte Hedmarksbassenget og bestod for det meste av leire og sand/grus. Sedimentmektighetene over morenen førte til at trykk og temperatur økte, og morenemassene ble presset sammen og forsteinet. Gjennom millioner av år med erosjon, i form av blant annet flere istider, har de overliggende bergartene blitt slitt bort, og moelvtillitten har kommet frem i dagen.» Kilde: Fakta-ark fra Miljødirektoratet. Under tillitten ligger sandsteiner tilhørende Ringformasjonen.

Turbeskrivelse

Skeikampen ligger i Gausdal kommune, ca. 40 min kjøring fra Lillehammer, der Peer-Gynt veien starter på vei mot Gålå.   Lenker GEO 02/2013; «Gamle bergarter for unge geologer». Verdifull forekomst av Moelvtillitt vernet
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noMinnested Sørbråten vil ligge midt på odden som strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya. Besøkende til minnestedet vil derfor ha fri utsikt til der tragedien utspant seg den 22. juli 2011. Odden består av sandstein, siltstein og skifre avsatt i sen silur tid. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.noStøgonose er et velkjent landemerke for turvandrere i Filefjell. Kommer du langs Nordryggstien fra Sulebu i sør trer den frem som en mørk vegg på nordsiden av E16 som forbinder Vestlandet med Østlandet. I bakgrunnen til høyre ser vi Hurrungane. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.no
https://geofunn.no