Støgonøse

by Halfdan Carstens
Støgonose er et velkjent landemerke for turvandrere i Filefjell. Kommer du langs Nordryggstien fra Sulebu i sør trer den frem som en mørk vegg på nordsiden av E16 som forbinder Vestlandet med Østlandet. I bakgrunnen til høyre ser vi Hurrungane. Foto: Halfdan Carstens
Skyveplanet under Støgonøse Fra sør står den langstrakte Støgonose fram som en steil, mørk og skummel fjellvegg. Den skiller seg derfor fra de runde og myke formene som dominerer landskapet i Filefjell.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Støgonose består av granitt og gneis, mens landskapet rundet består av fyllitt. Granittene og gneisene er eldre (!) enn de underliggende fyllittene og ble skjøvet inn under den kaledonske fjellkjedefoldningen for ca. 420 millioner år siden. Det er altså grensen mellom fyllitt og overliggende eldre granitt og gneiser som ligger bak rasmassene under fjellet. Geologene kaller dette et skyveplan. Fyllitten var myk og seig og fungerte som et glideplan. Fyllittene – av kambro-silur alder – hviler på prekambriske gneiser (fra urtiden) som er blottlagt ved E16, på undersiden av fjellet. Den bratte fjellskrenten vender mot nord og gjør Europaveien skredutsatt. Derfor har det blitt sprengt ny tunnel – Filefjelltunnelen – gjennom fjellet og frem til Tyinkrysset. Gjennomslaget skjedde i oktober 2015, og den 5,8 km lange tunnelen ventes åpnet i slutten av 2017.

Turbeskrivelse

Lokaliteten ligger på nordsiden av E16, like vest for Tyinkrysset der Riksvei 53 fra Årdal møter E16 mellom Fagernes og Lærdal. Det beste inntrykke får man på litt avstand, for eksempel på sørsiden av Otrøvatnet.

Lenker

GEO 08/3013: «En stabel med stein» GEO 01/2013: «Den moderne fjellkjedens dype røtter» GEO 0x/200x: «Den platetektoniske syklusen»
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.no711x474 geofunn_skeikampen
https://geofunn.no711x474_Veslesmeden
https://geofunn.no
https://geofunn.no