Andfins Bru

by Halfdan Carstens
Den lille Steinhvelvbrua ligger idyllisk til på Dovrefjell og ble bygget som en del av den gamle Trondheimsvegen. Brua er fredet, og det er ikke tillatt å ta med seg stein. Foto: Halfdan Carstens
Andfins Bru ligger ved Dovregubbens Hall nær Vålåsjø på Dovrefjell. Brua er ei steinhvelvbru som ble bygd rundt 1820 over osen mellom Vålåsjøen og Avsjøen, Anfinns-osen, og er en del av den gamle Trondheimsvegen.

Geologisk forklaring av lokaliteten

En steinhvelvbro er en bro som blir båret av en eller flere underliggende trykkbue(r) – hvelv – laget av stein. De eldste steinhvelvbroene er tørrmurte ved at steinene ble nøye tilhugd og stablet inntil hverandre uten mørtel i fugene. Det er omkring 282 steinhvelvbroer i Vegvesenets register for broer på det norske riks- og fylkesveinettet samt deler av de kommunale veiene. Prefikset Anfinn på brua og elveosen kommer av at det på 1700-talet var en person med dette navnet som prøvde å bosette seg i dette området. Kilde: Wikipedia

Turbeskrivelse

Brua ligger ved spisestedet Dovregubbens Hall midt på Dovrefjell.

Lenker

Steinhvelvbru på Wikipedia

Geokalender 2015: Steinhvelvbrua på Raumabanen