Sørbråten

by Halfdan Carstens
[caption id="attachment_18792" align="alignnone" width="711"]Minnested Sørbråten vil ligge midt på odden som strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya. Besøkende til minnestedet vil derfor ha fri utsikt til der tragedien utspant seg den 22. juli 2011. Odden består av sandstein, siltstein og skifre avsatt i sen silur tid. Foto: Halfdan Carstens Minnested Sørbråten vil ligge midt på odden som strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya. Besøkende til minnestedet vil derfor ha fri utsikt til der tragedien utspant seg den 22. juli 2011. Odden består av sandstein, siltstein og skifre avsatt i sen silur tid.
Foto: Halfdan Carstens[/caption]
Her nede ved Tyrifjorden står vi i Oslofeltets kambro-silurbergarter, en tykk lagpakke med sedimentære bergarter som ble avsatt gjennom kambrium, ordovicium og silur (kambro-silur).

Geologisk forklaring av lokaliteten

Over oss, helt øverst i den steile fjellveggen, ligger de mye yngre og betydelig hardere vulkanske bergartene fra perm. De ligger som en tjukk benk over de begrodde rasmassene. På odden finner vi Ringerikssandstein. De rød til rødbrune bergarten med sandstein, siltstein og skifer ble avsatt i et delta med sedimenter fra en av de mange elvene som i silur tid rant fra den Himalaya-lignende fjellkjeden i vest.

Turbeskrivelse

Ta av mot sør fra E16 ca. 2 km fra Sundvollen. Kjør sørover ca. 2,5 km og parker rett øst for odden. De siste meterne er en fin spasertur.

Lenker

Ringerikssandstein: https://snl.no/Ringerikssandstein GEO 2014 /5: "Landets fineste badegulv"
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.no711x474 geofunn_skeikampen
https://geofunn.no711x474_Veslesmeden
https://geofunn.no
https://geofunn.no