Sparagmittvinduet på Spidsbergseter

by Halfdan Carstens
Ved siden av resepsjonen på Spidsbergseter finner vi en svært uvanlig attraksjon. Hotellet viser frem et lite vindu av sandstein tilhørende Hedmarksbassenget fra sen urtid. Foto: Halfdan Carstens
Sparagmittvinduet på Spidsbergseter De urgamle sandsteinene på Spidsbergseter hører med til gruppen av bergarter som tidligere ble kalt sparagmitt. Det var geologen Jens Esmark som foreslo dette navnet. Han mente at sandsteinstypen var såpass spesiell at den fortjente et eget navn og døpte den til «sparagmitt». «Sparagma» er gresk og betyr «bruddstykker».

Geologisk forklaring av lokaliteten

I dag sier vi at sparagmitten tilhører en sedimentær lagrekken som består av sandstein, konglomerat, leirskifer, karbonater, tillit, kvartsitt, og basalt. Lagrekken representerer de forskjellige utviklingstrinnene av et sedimentbasseng der avsetningene er både alluvialt, fluvialt, grunt-, dypmarint, og glasialt avsatt. De sedimentære bergartene ble avsatt langs den nordvestlige randsonen av Baltika hvor det i sen urtid lå flere riftbassenger. De ble senere skjøvet inn over fastlandet, og restene etter disse «dekkene» kan følges fra det indre Østlandet, gjennom deler av Norge og Sverige, og helt opp til Finnmark. Rondanes og Ringebufjellenes bergarter hører med til Kvitvoladekket som domineres av svakt omdannete sandsteiner fra sen urtid. I hht. professor emeritus Johan Petter Nystuen ligger Spidsbergseter nær undergrensen for Kvitvoladekket.

Turbeskrivelse

Spidsbergseter ligger på Venabygdsfjellet, også kalt Ringebufjellet, i Ringebu Kommune. Du kommer dit enten fra Ringebu i Gudbrandsdalen eller fra Enden i Atndalen.   Lenker GEO 02/2013; «Gamle bergarter for unge geologer».
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.no711x474 geofunn_skeikampen
https://geofunn.no711x474_Veslesmeden
https://geofunn.no
https://geofunn.no