Geofunn: Rasteplass E18

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1985"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Gneis er et samlebegrep for en omdannet bergart. Omdanning skjer under høyt trykk og høy temperatur på minst 15 -20 km dyp. Da blir bergarten plastisk som kitt, og den blir deformert, foldet, lag blir dratt ut og presset sammen (båndet) og en det skjer en mineralorientering (foliasjon). Gneis er ofte omdannet fra granitt og består av mineralene kvarts (gråfarget), feltspat (melkehvit eller rosa) og biotitt (mørk). Gneis kan også være omdannet fra sedimentære bergarter.

Turbeskrivelse

Rasteplassen ligger like øst for Trollbergtjern ved E18 mot Sverige.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Gneis

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Gneis