Geofunn: Monaryggen

by Trond Degnes
[gallery columns="1" ids="2000"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Etter at isen en lang tid hadde stoppet opp i avsmeltingen og dermed skjøvet sammen den store Ra-morenen, trakk den seg med korte opphold raskt tilbake, og noen hundre år senere stod den drøyt 30 km lenger nord. Fronten gikk da på høyde med Svelvik, Storsand, Ås, Ski og Mysen. Ved Mysen heter avsetningene Monaryggen.

Monaryggen er ca. 3 km lang og ruver 80 meter over terrenget rundt. Ryggen ble dannet som et vifteformet delta ved fronten av innlandsisen. Et delta er en løsmasseavsetning som dannes der en elv renner ut i stillestående vann.Trolig ble deltaet bygd helt opp til havets overflate, 208 meter over dagens havnivå. Derfor er ryggen flat midt oppå. Skråningen på innsiden ble støttet opp av isfronten, så den er brattere enn den på utsiden. I de mange grustakene kan vi se hvordan gruslagene ligger oppå hverandre og heller mot sør.

Ved Mysen og Eidsberg er landskapet flere steder brutt opp i en rekke små, bratte bekkedaler, så kalte raviner. Dette ravinelandskapet er dannet ved at rennende vann har gravd i de finkornete leirsedimentene som ble avsatt i havet utenfor Monaryggen.

Kilde: Tollefsrud, Jan-Inge, Tjøve, Even og Hermansen, Pål. 1991. Perler i norsk natur ? en veiviser. Aschehoug.

Turbeskrivelse

Monautsikten ligger ved E18 rett vest for Mysen.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen: Monaryggen

Stikkord

Morene, istid

Lenker

Geoportalen: Monaryggen

Stikkord

Morene, istid