Geofunn: Kvitskriuprestin

by Ole Torsæter
[gallery columns="1" ids="1639,1678"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Kvitskriuprestin er navnet på noen imponerende, opptil seks meter høye, bratte søyler gravd ut i en gråhvit morenemasse. Her i landet er det bare denne lokaliteten som har slike velutviklede jordpyramider. Søylene er vasket ut av nedbørsvann. Alle kjeglene har en stor stein på toppen, og denne steinen beskytter morenen under mot erosjon. Samtidig ligner de på prester med kjole og bredbremmet hatt, derav navnet.

Jordpyramidene er en landform som er betinget av pågående erosjon og de vil etter en tid ødelegge seg selv. Denne prosessen er kommet langt ved Kvitskriuprestin. Selv om området er fredet, vil derfor ?prestene? etter hvert bli ødelagt av naturen selv. Flere ?prester? falt for et par tiår siden. Dette er grunnen til at Kvitskriuprestin er vurdert til å være kritisk truet, og er satt på rødlista.  Jordpyramidene påvirkes i utgangspunktet av naturlige prosesser, men disse forventes å akselerere som følge av klimaendringer.

Morener består av løsmasser som har vært transportert av isen og blitt avsatt direkte fra den uten annen type transport.

Kilder: Lindgaard, Arild og Henriksen, Snorre. 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken.

Turbeskrivelse

Skilt langs E6 ved Selsverket. Bomvei fra Mysuseter. Kvitskriuprestin er tre km fra bommen. Lokaliteten er skiltet.

Kartlenke

Lenker

Kvitskriuprestene i Otta.

Nasjonalarv, Geoportalen.

Artsbanken  

Stikkord

Jordpyramider, morener.

Lenker

Kvitskriuprestene i Otta.

Nasjonalarv, Geoportalen.

Artsbanken  

Stikkord

Jordpyramider, morener.


 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noMinnested Sørbråten vil ligge midt på odden som strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya. Besøkende til minnestedet vil derfor ha fri utsikt til der tragedien utspant seg den 22. juli 2011. Odden består av sandstein, siltstein og skifre avsatt i sen silur tid. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.noStøgonose er et velkjent landemerke for turvandrere i Filefjell. Kommer du langs Nordryggstien fra Sulebu i sør trer den frem som en mørk vegg på nordsiden av E16 som forbinder Vestlandet med Østlandet. I bakgrunnen til høyre ser vi Hurrungane. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.noDen lille Steinhvelvbrua ligger idyllisk til på Dovrefjell og ble bygget som en del av den gamle Trondheimsvegen. Brua er fredet, og det er ikke tillatt å ta med seg stein. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.no711x474_Veslesmeden