Geofunn: Jutulhogget, Rondane

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1813"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Jutulhogget er et 100 meter langt juv som skjærer seg flere titalls meter ned i fjellet. Juvet ble gravd ut av store vannmasser mot slutten av siste istid. Gjennom kløften renner i dag Kaldbekken.

Berggrunnen består av prekambriske oppsprukne sandsteiner (Hedmarksgruppen) som lett forvitrer. Her ligger årsaken til at juvet har blitt gravd ut.

Turbeskrivelse

Det "lille Jutulhogget" ligger ca. 500 m sørvest for Rondvassbu i Rondane. Det er gangsti fra hytta til elven Store Ula, Rondvatnets utløp, og det er enkelt å krysse denne med liten vannføring. Hogget ligger bare noen få spaserskritt inn bekkedalen videre mot vest.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Juv, forvitring

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Juv, forvitring


 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noMinnested Sørbråten vil ligge midt på odden som strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya. Besøkende til minnestedet vil derfor ha fri utsikt til der tragedien utspant seg den 22. juli 2011. Odden består av sandstein, siltstein og skifre avsatt i sen silur tid. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.noStøgonose er et velkjent landemerke for turvandrere i Filefjell. Kommer du langs Nordryggstien fra Sulebu i sør trer den frem som en mørk vegg på nordsiden av E16 som forbinder Vestlandet med Østlandet. I bakgrunnen til høyre ser vi Hurrungane. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.noDen lille Steinhvelvbrua ligger idyllisk til på Dovrefjell og ble bygget som en del av den gamle Trondheimsvegen. Brua er fredet, og det er ikke tillatt å ta med seg stein. Foto: Halfdan Carstens
https://geofunn.no711x474_Veslesmeden