Geofunn: Geovegen – forvitring

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1979"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

For 10-15 millioner år siden hadde landet vårt blitt slitt ned til en flat slette. Fjellene, slik vi kjenner dem i dag, eksisterte ikke.

Senere ble imidlertid landmassene løftet opp i det vi kaller den tertiære landhevningen, og da kunne elvene begynne å grave dype V-daler.

Da landet for ca. 2,6 millioner år siden ble dekket av store isbreer, begynte isen å grave i de smale og bratte dalene og vide dem ut til U-daler.

I fjellet er det trykkspenninger i mange retninger. Men når trykket forsvinner, fordi fjellet blir hevet og kommer opp i dagen, utvider fjellet seg. Dette kan gi oppsprekking av fjellet parallelt med dalsiden og kalles trykkavlastningssprekker (eksfoliasjon/avskalling).

Eksfolisjon eller avskalling er en form for forvitring.

Slike steder, som her ved Kjøsnesfjorden, kan trykkavlastningen føre til at flak av fjellet flasser av og raser ut. I visse tilfeller  kan det også oppstå skred.

Trykkavlastning: Oppsprekking i bergarter ved trykkavlastning kan gi eksfoliasjon. Noen bergarter kan ha størknet flere kilometer under jordoverflaten. Gjennom millioner av år har bergartene over blitt slitt bort, og når bergarten som størknet flere kilometer under jordskorpen kommer helt opp til jordoverflaten, lettes trykket på bergarten. Nå får den plass til å utvide seg, og sprekker. Denne formen for forvitring kalles trykkavlastning. Kilde: Wikipedia

Turbeskrivelse

Veien mellom Skei og Songdal - Rv 5 - kalles Geovegen. Statens Vegvesen Sogn og Fjordane og Norsk Bremuseum samarbeider om natur- og rasteplassene langs Fjærlandsvegen. Denne ligger på nordsiden av Fjærlandstunnelen.

Kartlenke

Stikkord

isbre, forvitring, trykkavlastning, eksfoliasjon