Geofunn: Forvitret larvikitt

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="2046"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

I et varmt og fuktig klima gjennom trias og jura ble den skandinaviske berggrunnen utsatt for tropisk forvitring. Harde, krystallinske bergarter ble omdannet til ukonsoliderte masser.

For anleggsbransjen har dette resultert i store problemer under bygging av tunneler, men for oljeindustrien skaper det nye, interessante muligheter.

Ingeniørgeologene, som planlegger og bygger tunneler, kjenner problematikken fra innsiden, bokstavelig talt. Sprekker og svakhetssoner fulle av løsmasser har gitt store vanskeligheter under tunneldriift.

Også på kontinentalsokkelen er det påvist forvitringsprodukter der krystallinske bergarter har vært eksponert gjennom lang tid. Produksjonstester har vist at slike bergarter kan være gode reservoarer for olje og gass.

Rett utenfor Larvik finner vi gode eksempler på forvitrede bergarter. Den pulveriserte bergarten minner mest om løsmassene vi finner i grustak. Kornstørrelsesanalyser viser at forvitringsproduktene for det meste består av sand og grus.

Turbeskrivelse

Det er fin grusvei helt frem til lokaliteten.

Lenker

http://www.geo365.no/olje_og_gass/reservoaranalog/

http://www.geo365.no/olje_og_gass/mettet-med-olje/

Lenker

http://www.geo365.no/olje_og_gass/reservoaranalog/

http://www.geo365.no/olje_og_gass/mettet-med-olje/