Akershus festning

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1997,1969"]
Akershusklippen er en rygg av prekambriske, krystalline bergarter (gneis, amfibolitt etc.) som er relativt forkastet opp i forhold til de omliggende, yngre sedimentære bergartene fra kambrium og ordovicium. Dette kalles en horst.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Akershusklippen er en rygg av prekambriske, krystalline bergarter (gneis, amfibolitt etc.) som er relativt forkastet opp i forhold til de omliggende, yngre sedimentære bergartene fra kambrium og ordovicium. Dette kalles en horst. Utover langs Akershus-stranda er det fine fjellvegger med stripet båndgneis (opprinnelig en magmatisk intrusjon) og svarte amfibolittganger (omdannet basaltisk gang eller lava).

På denne lokaliteten, ikke veldig langt sør for Roosevelt-statuen, kan vi se kontakten mellom grunnfjellet og de første mellomkambriske sedimentene. Disse lagene, omtrent en meter tykke til sammen, ble avsatt i strandsonen oppå det harde fjellet ettersom havet steg. Nederst et tynt lag med konglomerat (sammenkittet grus) og deretter, avsatt på noe dypere vann, en tykkere benk med gulaktig sandstein. Over der igjen følger svart alunskifer som her skjules av festningsmuren (eller kanskje er erodert bort akkurat her).

Vi ser tydelig at de prekambriske bergartene står skrått - foldet for ca. en milliard år siden i den Sveko-Norvegiske foldingsepisoden. De kambriske lagene, som er noe over 500 millioner år gamle, ligger flatt oppå. Dette kalles en vinkeldiskordans.

Turbeskrivelse

Kartlenke