Tøyen

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1998,1970"]
En svær magmatisk dyke fra karbon-perm står opp som en rygg i terrenget. Gangen går i sørvest-nordøstlig retning - kanskje følger den en svakhetssone langs den kaledonske folderetningen.

Geologisk forklaring av lokaliteten

En svær magmatisk dyke fra karbon-perm står opp som en rygg i terrenget. Gangen går i sørvest-nordøstlig retning - kanskje følger den en svakhetssone langs den kaledonske folderetningen.

Knausen danner et typisk rundsva eller "hvalskrottberg" (faguttrykket er "Roche moutonnée"), formet av isen under siste istid. Isen beveget seg fra nord mot sør, og skurte berget glatt oppstrøms ("støtsiden"). Nedstrøms plukket isen med seg biter og laget en uregelmessig brattkant. En usikkerhet her ligger i at retningen på et rundsva også i noen grad styres av spalteretninger i bergarten.

Tydelige isskuringsstriper går i en mer sørvestlig retning. Kanskje gjenspeiler dette at isen i en sen fase av avsmeltningen begynte å "føle" det underliggende terrenget og beveget seg mot fjorden.

Turbeskrivelse

Kartlenke