Hukformasjonen

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1939,1906"]
Hukformasjonen fra under/mellom-ordovicium består av tre "ledd" - nederst (eldst) en massiv kalkstein, så en knollekalk og øverst en massiv kalkstein igjen. På Vår Frelsers gravlund står den harde kalksteinen opp som en knaus, og det er den nederste delen som er best blottet.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Hukformasjonen fra under/mellom-ordovicium består av tre "ledd" - nederst (eldst) en massiv kalkstein, så en knollekalk og øverst en massiv kalkstein igjen. På Vår Frelsers gravlund står den harde kalksteinen opp som en knaus, og det er den nederste delen som er best blottet. Lagene står nå nesten vertikalt som følge av den kaledonske foldingen. De eldste lagene ligger mot nordvest, og basis av Hukformasjonen danner en stor vegg (til høyre på bildet).

Hukformasjonen kan følges herfra og nordøstover helt ned til Akerselva. At ryggen ikke er kontinuerlig, skyldes nok delvis steinbrudds-virksomhet i gammel tid. Gamle Aker kirke, som ikke ligger langt unna, er for en stor del bygget av kalkstein fra Hukformasjonen, og det er nærliggende å tenke seg at man tok steinen lokalt. Mange steinmurer i området er laget av samme materiale.

Små hull i kalksteinen kan være dannet av boresnegler da sjøen stod opp hit for 6-7000 år siden. Dette stedet må ha sett ut omtrent som Huk på Bygdøy i dag, der Hukformasjonen danner en tilsvarende knaus i vannkanten.

På den store lagflaten ser vi undersiden av et opprinnelig lag. Her er det tallrike graveganger (sporfossiler), og enkelte andre fossiler.

Turbeskrivelse

Kartlenke

Lenker

Hukformasjonen

Lenker

Hukformasjonen