Hornelenbassenget

by Vidar B. Larsen
Hornelenbassenget, det nordligste av flere devonbassenger i Sogn og Fjordane, inneholder store mengder sandsteiner sentralt, og langs bassengrensene finner vi alluviale fanglomerater (viftekonglomerater). Karlskaret fanglomerat ligger på nordgrensen av Hornelenbassenget og er en av flere alluviale vifter som ble avsatt fra nord. Det fine med denne lokaliteten er at det praktisk talt ikke er overdekning. Lagene er i tillegg skråstilte, og ved å bevege seg opp og ned og bortetter stratigrafien får vi innsikt i den tre-dimensjonale oppbyggingen av en alluvial vifte fra devontiden. Viften er ca. 1,5 km i radius og ca. 170 m tykk i det proksimale området, og den består av fire oppgrovingssekvenser. I det proksimale området består viften av store steiner på mer enn én meter i diameter. Ved å følge lagene distalt ser vi at størrelsen på steinene avtar, og at det er mer finmateriale mellom dem. Lengst ut er kornstørrelsen ned mot og mindre enn én til fem cm, og kornene ligger og flyter i en fin matriks av leirstein. Interesserte kan tilbringe hele dagen med å studere ulike typer konglomeratiske fasis. Teorien er at fanglomeratsekvensene ble avsatt fra fjellsiden i nord og etterhvert blandet seg med finmaterialet fra slettelandet og i innsjøer i bassenget. Lagene ble viskøse og var derved i stand til å «bære» steiner i en flom av leire nedover viften. Enkelte kan følges i flere hundre meter, og de endrer seg fra fra å være normalgraderte proksimalt (dvs. kornstørrelsen avtar opp i laget) til inversgraderte distalt (kornstørrelsen øker opp i laget). Dagen går fort når man beveger seg inne i Karskaret-viften, og utsikten er strålende.

Turbeskrivelse

Kjør til Førde i Sogn og Fjordane. Følg deretter riksvei 5 mot Naustdal, fortsett forbi Eikefjord og ta til høyre (nordover) på riksvei 614. Kjør forbi Svelgen mot Ålfoten. Kjør med Langesjøvann på høyre side og parker ved feristen nederst i bakken. Da skal km-telleren etter omtrent en og en halv times kjøring vise ganske nøyaktig 94 km. Fra feristen er det farbart opp gjennom bjørkeskogen, og når denne er tilbakelagt, åpenbarer Karskarets flotte fanglomerater seg på høyre hånd.
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noRutilkrystall i kvartsåre fra Engebøfjellet.  Foto: Steinar Kleppe