Halvdan Svartes gate

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1945"]
Til tross for tildekningen med "hønsenetting" er dette fortsatt en svært pen veiskjæring. Kalk- og skiferlag fra Vollenformasjonen står med steilt fall mot nordvest, som følge av den kaledonske fjellkjedefoldingen.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Til tross for tildekningen med "hønsenetting" er dette fortsatt en svært pen veiskjæring. Kalk- og skiferlag fra Vollenformasjonen står med steilt fall mot nordvest, som følge av den kaledonske fjellkjedefoldingen. Vollen-formasjonen danner her en stor kalksteinsrygg som strekker seg mot sørvest helt ned til Frognerkilen og mot nordøst opp langs vestsiden av Kirkeveien.

Nordvest for ryggen ligger den lettere eroderbare Arnestadformasjonen (skifer) i et dalsøkk der Frognerbekken går. Det er fine snitt gjennom Arnestadformasjonen i små "juv" langs bekken.

Vekslingen mellom skifer og kalk kan ha sammenheng med periodiske klimaendringer, styrt av endringer i jordbanen (Milankovitch-sykler). Typisk for Vollenformasjonen er grupper på 5-6 kalklag som gjentar seg hver 30-40 cm, kanskje tilsvarende 30-40 tusen år.

Turbeskrivelse

Kartlenke