Grotten

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1673,1636"]
Her ved inngangen til Grotten ligger den ordoviciske Arnestadformasjonen. Eldre lag ligger ned mot venstre, yngre lag opp mot høyre (nordvest). Denne formasjonen er generelt en skifer, men det kommer mer kalkboller og kalklag oppover.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Her ved inngangen til Grotten ligger den ordoviciske Arnestadformasjonen. Eldre lag ligger ned mot venstre, yngre lag opp mot høyre (nordvest). Denne formasjonen er generelt en skifer, men det kommer mer kalkboller og kalklag oppover. Den overliggende (yngre) Frognerkilenformasjonen, som er dominert av kalk, kan ses inne i Slottsparken mot nordvest.

"Grøften" vi står i, og selve Grotten, er et gammelt steinbrudd der det ble tatt ut bygningsstein fra en diabasgang (dyke). Gangen gikk sørøstover mot St. Olavs gate.

Turbeskrivelse

Kartlenke