Geofunn: Torsæter naturreservat

by Ole Torsæter
[gallery columns="1" ids="1704,1748,1794,1829"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Lokaliteten er en skjæring langs elva Brumunda i tillegg til en fin blotning på sørvestsiden av brua. Dette er en bratt skråning med forvitret, oppfliset skiferfjell. Her finnes det flere typer av grapolitter, en type fossil som er viktige referansefossiler for sammenligning av lag av tilsvarende alder verden over.

Like ovenfor Torsæterbrua er det flere tynne askelag i graptolittskiferen. Asken stammer fra vulkaner som hadde utbrudd i silurhavet som da befant seg utenfor Trøndelag.

Under brua på motsatt side av elva kan du se skråstilte lag av silurisk kalkstein og skifer i veksling, det vil si at innen et lite område langs elva finnes hele den undersiluriske lagrekken. Dette viser den karakteristiske utviklingen av de nordligste delene av Oslofeltet.

 

Turbeskrivelse

Ta av E6 til Brumunddal sentrum. Følg skilting mot Nybygda. Kjør til Furnes allmennings administrasjonsbygning og bom (ca. 8km fra Brumunddal sentrum). Ta av til høyre før bommen og kjør ned i elvadalen til elva Brumunda til du kommer til Torsæter bru (ca. 1km fra Furnes allmennings adm.bygn.). Det er parkering og informasjonstavle på nordsida av elva.

Kartlenke

Lenker

 Direktoratet for naturforvaltning

Stikkord

silur, skifer

Lenker

 Direktoratet for naturforvaltning

Stikkord

silur, skifer