Geofunn: Tømten

[gallery columns="1" ids="1705"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Avsetningene i midtre og sen kambrium var preget at meget fint leirsalm. Dette var bunnslam som var rikt på organisk materiale. Det organsike materialet skriver seg fra døde organismer som levde frittsvevende i vannmassene, som plankton. Bunnvannet ble oksygenfritt på grunn av at nedbrytingen av det organiske avfallet forbrukte all oksygen. Slammet ble Hedmarkens og Totens kambriske svartskifere, distriktets aller beste grunnlag for næringsrik og god åkerjord.

Selv om kambrium i Mjøsområdet allerede omfatter Ringsakerkvartsitten og deler av Vardalsandsteinen, forbindes kambrium som regel med de første avsetninger der vi kan se fossiler med det blotte øyet. I Mjøsområdet ligger sandsteiner og skifere med slike fossiler over Ringsakerkvartsitten.

Tømten er verdensberømt for sitt innhold av tidlige kambriske fossiler, spesielt av trilobitten Holmia kjerulfi. Dette er en den mest kjente fossilen fra tidlig kambrium, den er en ganske stor trilobitt. Tømten er verdens typeforkomst for dette fossilet.

Tømten er den klassiske fossilførende lokaliteten fra underkambrium i Oslofeltet. Underkambriske lag finnes generelt kun i den nordlige delen av Oslofeltet og selv her er bergarten sjelden blottlagt grunnet de bløte skifrene som lett forvitrer. Lokaliteten er fredet.

Kilde: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Lokaliteten ligger ved Tømten gård, 4,5 km sør for Moelv sentrum. Fra E6 tar du av mot Ringsaker, kjør deretter gjennom Ringsaker og til Tømten gård.

Kartlenke

Lenker

Les om fossile gravespor på Langodden.

Stikkord

Holmia kjerulfi, kambrisk svartskifer

Lenker

Les om fossile gravespor på Langodden.

Stikkord

Holmia kjerulfi, kambrisk svartskifer