Geofunn: Steinsodden

[gallery columns="1" ids="1872"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Steinsodden har tradisjonelt hatt en vikitg plass i vår geologiske forståelse av Jordas historie i Norge. Her ligger Ringsakerkvartsitt med siltstein og skifer over som inneholder synlige tidlige kambriske fossiler. Før det ble funnet fossiler i Ringsakerkvartsitten trodde en at her hadde grensen mellom prekambrium og kambrium gått. Dette er da ikke korrekt. Grensen mellom prekambrium og kambrium går nemlig et godt stykke ned i Vangsåsformasjonen. Grensen på Steinsodden ble dannet i forbindelse med den kambriske transgresjonen. Transgresjon er en geologisk hendelse hvor havnivået stiger relativt til land og kysten flytter seg innover landet.

Alle lagene på Steinsodden er av tidlig kambrisk alder.

Lagene på Steinsodden danner sørflanken av den store oppbulte folden, antikinalen, som preger lagene i Moelvområdet. Lagene har blitt bikket så mye sørover at lagstillingen i dag er motsatt av den opprinnelige rekkefølgen som lagene ble avsatt i. Ringsakerkvartsitten, som er eldre enn den finkorninge sandsteinen og skiferen med synlige fossiler, ligger her øverst.

Den såkalte ?Ringsakerinversjonen?, der hvor grensen er invertert, er så godt blottlagt på Steinsodden ved Mjøsa at den danner det geologiske grenseskillet mellom Sparagmittområdet i nord og kambrosilurområdet i sør. Sparagmittområdet er en betegnelse vi bruker på den særegne geologiske provisen på Østlandet som består av sandstein, konglomerat og kalkstein.

Kilde: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Steinsodden ligger like sør for Moelv, og er en odde ut i Mjøsa. Fra E6 tar du av til Storgata/Rv213 og følger denne inn til Steinsodden.

Steinsodden bør besøkes tidlig på våren før vannstanden i Mjøsa har steget nevneverdig. Senere på forsommeren og utover høsten ligger store deler av disse lagene under vann.

Kartlenke

Stikkord

Ringsakerkvartsitt