Geofunn: Sollerud

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1968"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

I veiskjæringen ved Sollerud er kvartsittlagene er omtrent 10-50 cm tykke og skråsjiktet. tynne grusaktige konglomeratlag finnes ved bunnen av de enkelte sandsteinslagene.  Noen steder er det bevart vertikale gravespor. Gravesporene er u-formede rør som synes på grunn av at de inneholder litt mørkt organisk materiale. Rørene er opptil 5-10 cm lange. Gravesporene er trolig laget av mark, omtrent slik som fjærmarken som lever i dag. Sanden er avsatt på en grunn kyststrekning der bølger har lagt opp sanden i dyner og hvor de bunnlevende organismene fant mat.

Mellom kvartsittlagene ved Sollerud er det også enkelte tynne skiferlag. I et av disse er det funnet et mikrofossil som fastslår at alderen av Ringsakerkvartsitten virkelig er kambrisk.

Ringsakerkvartsitten ved Sollerud har i enkelte soner mineralisering med blant annet flusspat og fosforitt. Det er et velkjent fenomen at disse kvartsittformasjonene av tidlig kambrisk alder kan ha utfelt ulike typer mineraler. Mest kjent er forkomster av blyglans, PbS.

Turbeskrivelse

Lokaliteten er en lett tilgjengelig skjæring i den gamle Kongevegen i en sving i veikrysset ved Sollerud, like nord for undergangen under E6. 

Kartlenke

Lenker

Ringsakerkvartsitt på Langodden.

Stikkord

kambrium, gravespor, Ringsakerkvartsitt, Vangsåsformasjonen

Lenker

Ringsakerkvartsitt på Langodden.

Stikkord

kambrium, gravespor, Ringsakerkvartsitt, Vangsåsformasjonen