Geofunn: Ring stadion

by Jenny Torsæter
[gallery columns="1" ids="1943,1904"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

På Ring Stadion kan du observere et isskurt svaberg på 15 kvadratmeter. Svaberget er et resultat av siste istids erosjon og polering. Her ligger det vekselvis med konglomeratiske og mer sandige lag.

Biskopåsformasjonen er avsatt som en undersjøisk stein, grus og sandvifte i Hedmarksbassenget. Hedmarksbassenget er et sedimentasjonsbasseng. Det er et område av jordskorpa som synker inn samtidig med at det fylles med sedimenter.

Formasjonen består av konglomerat og sandstein i veksling. Den undersjøiske viften dekket opprinnelig et areal på hele 88 km2. På grunn av Den kaledonske fjellkjedefoldningen er lagene foldet og stilt på høykant de fleste steder. I dag kan derfor konglomeratet følges langs et belte på 15 km langs sørgensen for Sparagmittområdet på begge sider av Mjøsa.

Biskopåsen er et område som har gode muligheter i seg til å bli utviklet som et spennende besøksområde. Utsikten fra toppen av åsen er i sseg selv enestående.

Kilde: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Ring stadion ligger ca. 8 km nord for Moelv. Fra Moelv følger du Rv. 213 nordover for deretter å ta av til Ulvenvegen. Ulvenvegen følges til Purksvea Idrettsplass. Lokaliteten ligger litt ovenfor fotballbanen.

Kartlenke

Stikkord

Konglomerat, Hedmarksbassenget, Biskopåsformasjonen