Geofunn: Mikaelshula

by Gea Norvegica Geopark
[gallery columns="1" ids="1791"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Skien er en kommune med et utrolig stort geologisk mangfold. En tur tvers over Skien-Gjerpensdalføret er en tur gjennom 1500 millioner års geologisk historie.

Vest og nordvest for bysentrum ligger det gamle grunnfjellet. Dette er bergarter som er gamle, mer enn 1000 millioner år gamle, men spor etter fjellkjededannelser som skjedde for kanskje mer enn 1500 millioner år siden.

Nord for Løveidkanalen langs Telemarkskanalen ligger Mikaelshula. Det er en hule i fjellet, omkring 30 meter oppe i berget. Ved inngangen er hulen 5-6 meter høy og rommet blir større lenger innover. Hulen går ca 16 meter inn i fjellet.

Mikaelhula er et resultat av dypforvitring av granittiske gneiser og den har blitt utvidet av mennesker senere.

Hula ble brukt som kirke i middelalderen. Mikaelshula var viet til erkeengelen Mikael, som i åpenbaringen strir sammen med sine engler mot den store draken ller ormen, som blir kastet fra himmelen ned mot jorda, der den særlig holder til i fjellhuler på høytliggende steder. I den kristne kirken ble særlig kirker bygd på fjell eller i huler viet til Mikael. (kilde: lokalhistorisk reise på Telemarkskanalen)

Turbeskrivelse

For å komme til Mikaelshula må man enten bruke båt og følge sti opp fra en liten brygge i Norsjø. Stien er bratt, og den øvre delen kan være glatt hvis det er vått vær. Man kan også komme til hula fra oversiden, via traktorvei og sti fra Øvre Gisholt gård. Vis forsiktighet ved nedstigningen til hula.

Kartlenke

Lenker

Gea Norvegica Geopark

Stikkord

grunnfjell, forvitring, gneis

Lenker

Gea Norvegica Geopark

Stikkord

grunnfjell, forvitring, gneis