Geofunn: Mauset skole

[gallery columns="1" ids="1650"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Den røde og gule Brumunddalsandsteinen ligger på toppen av rombeporfyrlavaen i Brumunddal. Sandsteinslagpakka kan følges fra østsiden av Bjørgeberget og østover ned til forkastningen som følger elva Brumunda. Brumunddalsandsteinen er bevart med sin største tykkelse nederst i dalen langs elva. Her kan den være omkring 7-800 meter tykk.

Brumunddalsandsteinen skiller seg ut fra alle andre sandsteiner på fastlandet i Norge. Mens de andre og mye eldre sandsteinene er tette fordi porerommene er fylt med kvart, glimmer eller andre mineraler, så har ørkensandsteinene i Brumunddal bevart mange av sine opprinnelige porerom. Brumunddalsandsteinen er på grunn av dette forholdet et grunnvannsreservoar som Ringsaker kommune utnytter til drikkevannsforsyvning.

Brumunddalsandsteinen ved Mauset skole representerer det spesielle orkenmiljøet som hersket i Sør-Norge og Nord-Europa generelt i permisk tid.  Formasjonen består for det meste av vindblåste ørkensand ? og wadiavsetninger. Wadi er et arabisk ord og betegner ørkenavsetninger som er dannet ved plutselige flomepisoder hvor strie elver strømmer gjennom et ellers tørt ørkenlandskap for kortere perioder. Sandsteinen kan opptre både i rød brun og mer gulaktig farge.

I steinbruddet ved Mauset skole kommer også de store fossile sanddynene fram.

Kilde: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Lokaliteten ligger 5 km nord for Brumunddal. Fra Brumunddal følger du Fv. 51 som går langs elva og mot Nybygda. Mauset skole ligger mellom Holmen og Furnes Almenning.

Kartlenke

Stikkord

Perm, Brumunddalsandstein