Geofunn: Maihaugvegen

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1646"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Brøttumformasjonen er den eldste formasjonen, 700-750 mmillioner år gammel, vi finner i Hedmarksgruppen i Mjøsområdet. Den avsettes som turbidittsandstein og mørke skifre i perioder med høy tilførsel av grus og sand fra landområder rundt Hedmarkbassenget. Hedmarksbassenget er et sedimentasjonsbasseng. Det er et område av jordskorpa som synker inn samtidig som det fylles med sedimenter.

Veiskjæringen i Maihaugvegen viser turbidittsandsteinlag som varierer i tykkelse fra noen få centimeter til 4-5 meter. Turbidittsandsteinen er blitt avsatt fra turbiditter, en grumsete strøm av vann, sand og ofte stein, grus, slam og leirpartikler. Sandsteinene er som regel strukturløse, bortsett fra noen områder helt i toppen av noen lag hvor det er strømriflestrukturer.

Sandsteinen ble godt kjent i 1994 da den ble brukt i de olympiske medaljene under De olympiske vinterlekene på Lillehammer, Hamar og Gjøvik.

Hedmarkgruppen, tidligere kalt sparagmittgruppen, er en mektig lagrekke av sedimentbergarter avsatt i et stort basseng. Bergartene opptrer nå omkring Mjøsa, Gudbrandsdalen og Østerdalen og deles i en eldre, senprekambrisk del (1) som trolig skriver seg fra 750 ? 650 millioner år tilbake, og en yngre del (2), som trolig skriver seg fra tidlig kambrium (mindre enn 542 mill. år tilbake).

Lillehammer-undergruppen består av (de eldste formasjoner nevnt først) Brøttumformasjonen (arkoser eller «sparagmitter», gråvakker og svart skifer), Biskopåsformasjonen (elvekonglomerater) og Biriformasjonen (kalk og skifer). I 1967 ble det funnet et identifiserbart senprekambrisk fossil, Papillomembrana, i en fosfatholdig stein i Biskopåsformasjonens elvekonglomerat.

Rena-undergruppen består av Ringformasjonen (sparagmitt), Moelvformasjonen (morenekonglomerat), Ekreformasjonen (skifer) og Vangsåsformasjonen (sparagmitt og sandstein). Den yngste delen av Vangsåsformasjonen er sannsynligvis av kambrisk alder.

Kilde:Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Følg E6, ta avkjøringen mot Lillehammer(Rv216).  Fra Lillehammer sentrum følger du Anders Sandvigs gate mot Maihaugen. Lokaliteten er vegskjæringen i krysset der hvor Maihaugvegen møter Anders Sandvigs gate.  

Kartlenke

Lenker

Lauvsvehaugen 

Stikkord

Sedimentasjonsbasseng, Brøttumformasjonen, turbiditt, Hedmarkgruppen

Lenker

Lauvsvehaugen 

Stikkord

Sedimentasjonsbasseng, Brøttumformasjonen, turbiditt, Hedmarkgruppen