Geofunn: Larvikitt

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1800"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Larvikitt har blitt kåret til Norges nasjonalstein, fordi den er unik, vakker og eksklusiv.

Larvikitt er en magmatisk bergart som har størknet fra en smelte dypt nede i skorpen. Den er knyttet til Oslofeltets dannelse i karbon-permtiden for omtrent 300 millioner år siden. Steinsmelter (magma) ble presset opp gjennom jordskorpen og størknet i magmakamre på flere kilometers dyp. Størkningen skjedde over en lang periode. Derfor fikk de enkelte krystallene god tid på seg til å vokse seg store. Resultatet ser vi i dag som grovkornet larvikitt hvor det vakre, blå fargespillet kommer fra feltspatkornene.

Polerte flater av larvikitt viser tydelig det blå fargespillet som gjør steinen lett å kjenne igjen av både geologer og menigmann. Bildet er fra Tollerodden i Larvik, og i bakgrunnen ser vi Farris Bad som har tatt i bruk vår nasjonalbergart både innendørs og utendørs.

Larvikitt er en magmatisk bergart som har størknet fra en smelte dypt nede i skorpen. Den er knyttet til Oslofeltets dannelse i karbon-permtiden for omtrent 290 millioner år siden. Steinsmelter (magma) ble presset opp gjennom jordskorpen og størknet i magmakamre på flere kilometers dyp. Størkningen skjedde over en lang periode, og derfor fikk de enkelte krystallene god tid på seg til å vokse seg store. Resultatet er de grovkornede larvikittbergartene hvor det vakre, blå fargespillet kommer fra feltspatkornene.

Turbeskrivelse

Tollerodden og Farris Bad ligger sentralt i Larvik. De er begge i gangavstand fra sentrum.

Lenker

http://www.geoportalen.no/nasjonalbergart/foredragngu

Lenker

http://www.geoportalen.no/nasjonalbergart/foredragngu