Geofunn: Kremmerodden

Posted By: Jenny Torsæter Location: Biri, Oppland

Geologisk forklaring av lokaliteten

Biriformasjonens skifere og kalksteiner skaper frodige innslag i det ellers så karrige Sparagmittområdet. Flere jordbruksbygder, som for eksempel Ring på østsiden av Mjøsa og Biri på vestsiden av Mjøsa, ligger på Biriformasjonen. Innover fjellet i Gudbrandsdalen og Østerdalen er det flere setergrender som også har sitt grunnlag i kalkrik jord på Biriformasjonen.

Hele Kremmerodden består av Biriformasjonen, en veksling mellom kalkstein og skiferlag. Den mørke skiferen med de lysere kalklagene gir et flott mønster. Senere er avsetningene blitt sterkt foldet, og enkelte steder er kalksteinen forvitret slik at det bare er skiferbenker som står ut i dag. Der kalken er bevart, kan den være veldig oppsprukket, og sprekkene er gjerne fylt med mineralet kalsitt.

Nord på Kremmerodden kan vi finne det vi gjerne kaller Kremmeroddbreksjen. Breksjen er dannet ved at tynne kalklag er brutt opp og senere kittet sammen igjen. Breksjen har vært antatt å ha blitt dannet på en tidevannsflate der små og grunne tidevannskanaler har flyttet seg fra side til side og undergravd de tynne kalklagene som ble dannet som kalkslam fra kalk som alger har skilt ut fra sjøvannet. Det har vært diskutert andre måter også som denne merkverdige kalkbreksjen kan ha blitt dannet på, blant annet utsklidninger. Flere av bruddstykkene har blitt bøyd mens de ble brudt opp og avsatt på nytt. Dette viser at kalkslammet var delvis herdet til en fast bergart.

Det er stor interesse for denne typen kalkbreksjer i det internasjonale forskningsmiljøet. Kremmerodden er av den grunn en lokalitet av internasjonal betydning, ikke minst fordi den er så lett tilgjengelig.

Kilde: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Utgangspunkt

Kremmerodden ligger to km sør for Biri sentrum. Følg E6 og sving av i krysset hvor Eriksrudveien kommer inn mot E6. Odden er lett synlig herfra.

Stikkord

Biriformasjonen

Lenker

Kartlenke


 

Geofunn i nærheten

Long:10.102693199999976 Lat:61.6721781
Long:10.102693199999976 Lat:61.6721781
Long:10.063026400000012 Lat:61.3492153
Long:10.102693199999976 Lat:61.6721781

Tags: