Geofunn: Kapitelberget

by Mona Holte
[gallery columns="1" ids="1645,1696"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

På en nord-sør gående høyderygg over Skien sentrum ligger Kapitelberget, et lite avgrenset område med mange kvaliteter. Er du vitelysten på både geologi og kulturhistorie, bør du absolutt sette av tid til en liten spasertur rundt en av Skiens mange attraksjoner. Kapitelberget utgjør også en av attraksjonene i Gea Norvegica Geopark (geanor.no).

På toppen av Kapitelberget ligger ruinene av en gammel kryptkirke fra Middelalderen. Det er den eneste kryptkirken i landet hvor krypten er bevart, og den er vernet av kulturminneloven. Kirken ble oppført på 1100-tallet som et privatkapell for Dagsætten som hersket i Grenland på den tiden. Krypten er tolket som gravkammer for denne mektige ætten. Det er også litt mystikk rundt kirkeruinene på Kapitelberget, for ingen vet når eller hvordan kirken ble ødelagt, bare at den i 1537 allerede blir omtalt som ruin.

Det som gjør Kapitelberget særdeles interessant for en geolog er at ruinene ligger på toppen av et fossilt korallrev som ble dannet for ca. 430 millioner år siden, i den geologiske tidsperioden silur. Da var kontinentet Baltika, som Norge var en del av, lokalisert ca. 30 grader sør for ekvator og dekket av et grunt hav. Det grunne og varme havet ga perfekte forhold for et yrende dyre- og planteliv.

Mange av dyrene og plantene hadde et ytre skall eller indre skjelett av kalk som gjennom tidene er blitt fossilisert og omdannet til bergarten kalkstein. Kalkstein er utbredt i hele grenlandsområdet. De typiske fossilene er bikakekoraller, hornkoraller og kjedekoraller, samt stromatoporoider og mengder av sjøliljestilker.

Kalksteinene fra periodene kambrium-silur er delt inn i formasjoner, og Kapitelberget er en del av den fossilrike Braksøyaformasjonen som også har fine blotninger på Ringerike.

Bygningssteinene som utgjør grunnmuren i selve kirkeruinen er sannsynligvis også hentet fra områdene like rundt Kapitelberget. Tar vi turen ned i krypten, tråkker vi på rester av sjøliljestilker i hopetall i trappesteinene. Det er også nærliggende å tro at flere bygninger i Skien har brukt bygningsstein fra Kapitelberget.

Men Kapitelberget har spor etter flere geologiske hendelser. Tvers over Kapitelberget kan vi følge en mørk gang av diabas, ca. 1,5 meter bred. Denne gangen trengte opp fra flere kilometers dyp nede i jordskorpa og gjennom kalksteinen for ca. 270 millioner år siden, i den geologiske tidsperioden perm. Da var det storskala vulkanisme og jordskorpebevegelser i forbindelse med åpningen av Oslofeltet. Også skråstilte skiferrike lag under kalksteinen vitner om disse jordskorpebevegelsene.

Turbeskrivelse

Kapitelberget ligger på Bratsberg, en liten høyde sørøst for Skien sentrum. Spaserturen på ca. 10 minutter tar deg gjennom Skiens eldste boligområder, et sjarmerende og rolig strøk. Flere steder på veien opp kan du også se lokal kalkstein med fossiler i grunnmurer og veiskjæringer. Det er også mulig å kjøre til Kapitelberget, det er da skiltet fra Håvundvegen. Liten parkeringsplass på stedet. Det er skiltet informasjon om både geologi og kulturhistorie