Geofunn: Hjerkinn

by Ole Torsæter
[gallery columns="1" ids="1641,1754"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Dovrefjell består av to bergartskomplekser: prekambriske gneiser og folierte granitter i vest og granitt-tonalitt i øst. Det østlige området tilhører Trondheimsfeltet med kambrosilurske bergarter, bl.a. fyllitt, som ble sterkt omdannet (metamorfosert) ved den kaledonske fjellkjedefolding. Sedimentene er gjennomsatt av eruptive bergarter. Her er avrundede fjellformasjoner med topper på 1500-1700 m, høyest når fjellene der det er eruptiver i berggrunnen (Fokstuguhøin 1716 moh.). Innen fyllittformasjonen er en del forekomster av kobberkis (Folldal og Tverrfjellet øst for Hjerkinn), hvor det tidligere var gruvedrift.

Tverrfjellet gruver var 680 meter dyp og hadde 9 nivåer. På det meste arbeidet 400 mennesker her. Totalt ble det tatt ut 15 millioner tonn malm, dvs. bergarter som inneholder en drivverdig forekomst av mineraler og metaller.

Turbeskrivelse

Avkjørsel fra E6 ved Hjerkinn. Godt merket fra E6 (gruveinformasjonen er en del av den nye kulturstien). Parkeringsplassen ligger ca. 1km fra E6 og det er 200 meter til informasjonstavla om Tverrfjellet.

Kartlenke

Lenker

Store Norske leksikon: Folldal Verk A/S

Stikkord

gruve, kobbermalm

Lenker

Store Norske leksikon: Folldal Verk A/S

Stikkord

gruve, kobbermalm