Geofunn: Eidangerhalvøya

by Andreas Olaus Harstad
[gallery columns="1" ids="1648"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

På jakt etter kontaktmetamorfe kalksteiner i grensen mellom Eidangerhalvøyas kambrosilurlagrekke og larvikitten i øst vandret jeg langs alle veiskjæringene og ble raskt forundret over det store mangfoldet av bergarter som var blottlagt. På rekke og rad ligger alle formasjonene vi hadde lært om i Oslofeltet. Forskjellen var bare at her var de alle til stede ? ingen komplekse folder eller forkastninger. Så enkelt, så forståelig. Dette må jo være Oslofeltets best bevarte hemmelighet, tenkte jeg.

Og det tror jeg på mange måter det fremdeles er ? på tross av at området i dag er en del av Gea Norvegica, Norges første Geopark. For det er så enormt mye geologisk historie som har sitt utspring på denne halvøya og områdene rundt. Visste du at det eneste grunnstoffet med opphav i Norge har sine røtter her? Thorium (Th) stammer fra det radioaktive mineralet thoritt som Jens Esmark (1763-1839) fant på Løvøya rett utenfor Brevik. Kjører man med båt i skjærgården, ser man enkelt alle sårene etter de ?plyndrede pegmatittene?, der blant annet thoritt ble tatt ut. Historien forteller også at W.C. Brøgger dokumenterte ?Norges første forkastning? på en tur i båt langs Frierflauene på Eidangerhalvøyas sørvestlige tupp.

Ikke bare kan Eidangerhalvøya skilte med en av de best bevarte kambrosiluriske lagrekkene i hele Oslofeltet, inkludert nydelige blotninger av både det prekambriske peneplanet, samt det enigmatiske basalkonglomeratet (riktig nok på sørsiden av Brevikbrua), men den har også en underjordisk dimensjon: Norcems gruveganger.

Norcems nærmest endeløse labyrint av tunneler i Steinvikaformasjonens kalksteiner er ikke tilgjengelig for publikum, men det hender at det arrangeres ?gruvesafari? om sommeren. Her skjuler det seg ikke bare et fantastisk 3D laboratorium internt i en og samme geologiske avsetning, men også en unik forekomst av kalsittkrystaller. Mange har nok beundret kalsittkrystaller fra Dalen Gruver på Geologisk museum i Oslo, eller geologiske museer andre steder i verden. For disse krystallene er faktisk verdenskjente.

Turbeskrivelse

Kjør til Brevik. Parker bilen nede ved småbåthavna. Gå (ta aller helst sykkel) nordover i retning Norcem AS. Etter Norcem, fortsett i retning Heistad, det er fin sykkel og gangsti. Fortsett så langt nordover som ønsket (yngre og yngre bergarter), det er masse spennende geologi og fossiler (f.eks. pentameruskalk) hele veien. Ved ankomst Telemarksporten og larvikitt er det veis ende. Er det sommer og sol finnes mange bademuligheter i strandsonen. For mange andre turer i området og nyttig info: besøk www.geanor.no.