Geofunn: Bruvollhagan

[gallery columns="1" ids="1996,1629,1799"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Jorden ble under siste del av prekambrium rammet av to istidsperioder. Forsteinete istidsavsetninger fra den siste av disse istidene, Varangeristiden, er bevart i Finnmark og i Sør-Norge.

Moelvtillit er en forsteinet morene som ble dannet da innlandsis som dekket hele Baltika la seg utover den gamle kontinentsokkelen. Slik ble Varangeristiden for omkring 600 millioner år siden bevart.

Steinmaterialet i Moelvtillitten er kantete bergartsbruddstykker som varierer i størrelse fra blokker over en meter i diameter til grus ? og sandkorn.

Svaberget i Bruvollhagan viser en fantastisk godt bevart rød Moelvtillitt med usortert materiale med blant annet store steinblokker på over en halv meter av gneis, granitt og sandstein. Blotningen i svaberget er i internasjonal stjerneklasse hva angår forsteinete moreneavsetninger fra jordas urtid. Dette er uten tvil den geologiske forekomsten i Ringsaker kommune som har høyest verneverdi.

Kilder: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Fra E6 kjører du av til Storgata og inn i Moelv, deretter tar du av til Møllergata før du kjører inn Brusvegen som fører til Bruvollhagan. Moelvtillitten kan sees i den siste svingen i Bruvollhagan.

Kartlenke

Lenker

http://www.geoportalen.no/nasjonalarv/forslagene/bigganjarga/

Stikkord

Moelvtillitt

Lenker

http://www.geoportalen.no/nasjonalarv/forslagene/bigganjarga/

Stikkord

Moelvtillitt