Geofunn: Bakkebo

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1860"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Spaltevulkanene som ble dannet mens jordskorpestrekningen var mest intens, i den geologiske tidsperioden perm (ca. 275 millioner år siden), var knyttet til lange sprekker som gikk dypt ned i jordskorpa. En spaltevulkan er en vulkan med en rekke kratre som ligger på en rett linje, den er dannet over en sprekk eller spalte i jordskorpen. Opp gjennom sprekkene strømmet det to hovedtyper av lavaer, basaltlava og rombeporfyrlava.

På Bakkebo kan du se denne karakteristiske rombeporfyren. Bergarten har en finkornet grunnmasse med store feltspatkrystaller. Feltspatkrystallene forvitrer med hvit farge, mens resten av denne vulkanske bergarten forvitrer i en rødlig farge. Friskt brudd viser også en rødfarget bergart.

Bergarter som denne er karakteristiske for såkalte riftdaler som dannes ved strekning og oppbrytning av et kontinent. Rombeporfyr er en lavabergart og har sin opprinnelse under dannelsen av Osloriften i permisk tid. Rombeporfyrlava strømmet opp langs en rekke spaltevulkaner. De store krystallene av feltspat krystalliserte av en over tusen grader varm smeltemasse ned i dypet av jordskorpa. Mineralene i den finkrystalline grunnmassen størkent da lavamassen strømmet ut i friluft eller størknet nede i en kjølig fjellsprekk. På grunn av form, størrelse og hyppighet av store feltspatkrystaller er det registrert 15 forskjellige typer av rombeporfyrer i Oslofeltet,  blant annet på Kolsås og i Nittedal. De ble dannet av hundrevis av enkelte vulkanutbrudd. Rombeporfyren nord for Brumunddal representerer den eneste vulkanske bergartstypen av permisk alder i Oslofeltet.

Kilde: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Fra Brumunddal sentrum tar du inn på fylkesvei 47 og følger denne mot Brumund skole. Lokaliteten er langs fylkesveien like ved innkjøringa til Brumundveien 62 sør for Brumund skole. 

Kartlenke

Lenker

Les mer om Kolsås på Geoportalen.

Stikkord

Rombeporfyr

Lenker

Les mer om Kolsås på Geoportalen.

Stikkord

Rombeporfyr