Geofunn: Bøkeskogen

by Gea Norvegica Geopark
[gallery columns="1" ids="1929"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Larvik Bøkeskog Landskapsvernområde ble opprettet 13. juni 1980 for å bevare en av Norges klassiske bøkeskoger. Området er på 297 dekar med Larvik kommune og Statsskog som grunneiere. Skogen er et populært turområde med stier på kryss og tvers, og merkede turløyper.

Larvik Bøkeskog er en del av den store endemorenen som strekker seg fra Halden via Moss og Horten, og som ender opp på Jomfruland. Endemorener er store rygger ved fronten av en bre. Disse ryggene vil hovedsaklig bestå av materiale som tidligere er avsatt foran breen slik at innholdet og strukturen kan være meget sammensatt.

Morenen ble dannet under siste istid. Ismassene økte og skjøv opp "grushaugen" eller "raet" i løpet av en kortere kuldeperiode. Etter at isen forsvant, begynte landet å heve seg. Bøkeskogen lå den gang mer enn 150 meter lavere, og under havets nivå.

Turbeskrivelse

Fra E18, følg skilting mot Larvik. Kjør av til Møllergata, og deretter inn på Kongegata som fører til Øvre Bøkeligate. Du er da ved Bøkeskogen. Det er flere parkeringsmuligheter ved skogen.  

Kartlenke

Lenker

Gea Norvegica Geopark

Stikkord

Endemorene, istid

Lenker

Gea Norvegica Geopark

Stikkord

Endemorene, istid